Stranice portala namijenjene su za članove DVD-a i radnih tijela VZG Ivanec.